Sơn lót

DLR 808 Prime Ext
 Sơn lót kiềm ngoại thất cao cấp (Mã SP: DLR 808) dùng chống kiềm đặc biệt, có tác dụng hạn chế các...
DLR 707 Sealer Int
 Sơn lót chống kiềm nội thất (Mã SP: DLR 707) giúp ngăn chặn sự kiềm hóa một cách hoàn hảo, tăng cường khả...

Bảng màu sơn Dulor

Lựa chọn theo nhóm màu sắc sơn