Chứng nhận -chứng chỉ

  •  Chính Sách Chất Lượng:
 Với Chính sách chất lượng vàng trên từng sản phẩm xuất xưởng.
 
Công ty Cổ phần Liên doanh Sơn Dulor Việt Nam cam kết:
 
+ Không ngừng cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng của từng sản phẩm, đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của khách hang.
 
+ Không ngừng nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, đổi mới kỹ thuật công nghệ nhằm nâng cao chất lượng trên từng sản phẩm.
 
+ Quy trình quản lý sản xuất chặt chẽ, dưới sự giám sát của đội ngũ cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm và đội ngũ công nhân lành nghề.
 
 
  • Chứng chỉ hợp quy:
chứng chỉ hợp quy
 

Bảng màu sơn Dulor

Lựa chọn theo nhóm màu sắc sơn